Phần mềm khắc phuc lỗi tờ khai 02/KK-TNCN in không có mã vạch

By Trần Mạnh Hùng

   Hiện phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.5.3 bị lỗi tờ khai thuế TNCN 02/KK-TNCN in
không có mã vạch.  Để khắc phục vấn đề này các bạn có thể
download tại đây

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011

By Trần Mạnh Hùng

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011

More...

Cách gửi bài (comments) góp ý lên Blogs

By Trần Mạnh Hùng

Chào các bạn


Có nhiều bạn hỏi mình về cách gửi góp ý lên Blogs các bạn có thể làm theo cách sau:

Trước khi gửi bài các bạn chỉ cần Copy lại phần nội dùng muốn gửi ( nội dung các bạn vừa viết ) sau đó nhấn phím F5 để "Chuỗi kiểm tra" hiện ra mã số mới.

Dán ( Past ) lại nội dung muốn gửi điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu cuối cùng chỉ cần bấm nút "Gửi"

Lý do cần bấm F5 là do trang web trong thời gian khoảng 30 giây sẽ tự động có một "Chuỗi kiểm tra" mới mà muốn thấy được "Chuỗi kiểm tra " mới này thì cần phải bấm F5.

More...

Doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ cao có được chuyển nhượng cho thuê thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hay không?

By Trần Mạnh Hùng

Căn cứ vào quy định tại Điều 90 91 92 và các quy định từ Điều 110 đến Điều 120 Luật Đất đai muốn biết doanh nghiệp đầu tư trong Khu công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ cao (gọi tắt là khu công nghiệp) được chuyển nhượng cho thuê thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hay không thì phải xem xét doanh nghiệp đang sử dụng đất theo hình thức nào:

Trường hợp được Nhà nước giao đất cho thuê đất:

More...

Trường hợp thuê lại đất của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có công trình trên đất trong khu công nghiệp thì có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

By Trần Mạnh Hùng

Điểm 5.d điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP về thi hđnh Luật Đất đai quy định trường hợp được cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp: "Khi người sử dụng đất cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp; cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hoặc để xây dựng nhà xưởng cơ sở dịch vụ công nghệ cao và sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ cao trong khu công nghệ cao; cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu phi thuế quan và khu công nghiệp khu giải trí đặc biệt khu du lịch trong khu thuế quan của khu kinh tế (gọi là cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp)".

More...

Công văn số 2061/TCT-CS về thuế GTGT đối với nghiệp vụ tư vấn dịch vụ xuất khẩu - ( dịch vụ cung ứng cho đối tượng không phải trong nước )

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
 
Số: 2061/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với nghiệp vụ tư vấn tài chính và dịch vụ xuất khẩu
 Hà Nội ngày 14 tháng 6 năm 2010
 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1974/CT-TTHT ngày 06/4/2010 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT đối với nghiệp vụ tư vấn tài chính của Công ty chứng khoán và dịch vụ xuất khẩu Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Công văn số 2622/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
 
Số: 2622/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN
 Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/1/2007 Tổng cục Thuế có công văn số 75/TCT-PCCS gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc góp vốn bằng tài sản.

More...

Công văn số 75/TCT-PCCS về chính sách thuế GTGT - Thuế TNDN đối với tài sản gốp vốn

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
 
Số: 75/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế TNDN
 Hà Nội ngày 04 tháng 01 năm 2007  
 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11575/CT-TTHT ngày 17/11/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 4997/TCT- CS ngày 09 tháng 12 năm 2010 V/v kê khai nộp thuế GTGT của Chi nhánh

By Trần Mạnh Hùng

  Kính gửi: Cục Thuế  tỉnh Đồng Nai;

                Cục Thuế  tỉnh Cà Mau.

  Trả
lời công văn số  4604/CT-TTHT ngày 05/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Đồng
Nai về kê khai nộp thuế  GTGT của Chi nhánh Shell Cà Mau Tổng cục Thuế
có ý kiến như sau:

  Tại
Điểm 2 Mục II Phần  C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của
Bộ Tài chính về thuế GTGT  hướng dẫn về một số trường hợp kê khai thuế
GTGT phải nộp NSNN như sau:

  "Đối với các Tổng công  ty Công ty có các cơ sở trực thuộc việc kê khai thuế GTGT phải nộp thực hiện  như sau:

More...

Công văn của Tổng cục Thuế số 4998/TCT- CS ngày 09 tháng 12 năm 2010 V/v ưu đãi thuế TNDN

By Trần Mạnh Hùng

  Kính gửi: Cục tỉnh  Bình Dương.

 Tổng
  cục Thuế nhận được công văn số 8849/CT-TTr1 ngày 07/9/2010 của Cục
thuế tỉnh  Bình Dương đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh
nghiệp đối với Công  ty cổ phần Dược Becamex. Về vấn đề này Tổng cục
Thuế có ý kiến như sau:

  1. Ưu đãi đối với Công  ty cổ phần Dược Becamex Bình Dương:

  Căn cứ điểm 3 Mục II  Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.159.33' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','d9fhqvuag7a7n312308pqomqs6','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 04:15:56','/news/page-6.html')