Thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/BTC-TCT
V/v thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

                 

                    Hà Nội ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế nêu vướng mắc về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn. Về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ quy định:

More...

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------
 
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 52/2011/TT-BTC
 
---------------------------------------------
 
 
Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2011
 
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg
ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp
nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế năm 2011

More...

Chứng từ đối với tài sản mua trực tiếp của cá nhân

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH -  TỔNG CỤC THUẾ
--------------
Số: 1406/TCT-CS
Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2010

V/v chứng từ đối với tài sản mua trực tiếp của cá nhân Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước


Trả lời công văn số 941/CT-TTHT ngày 16/07/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Phước đề nghị hướng dẫn về chứng từ đối với tài sản mua trực tiếp của cá nhân Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Nền kinh tế bất an

By Trần Mạnh Hùng

Mấy ngày nay đọc báo thấy một công ty cho thuê tài chính đã làm thất thoát vài ngàn tỷ đồng. Quả thực ai đọc qua cũng đều cảm giác thấy bất an cho nền kinh tế nước nhà. Đây mới chỉ là một trong nhiều vụ án được làm sáng tỏ trong thời gian gần đây.

Số tiền trên có thể đủ để có thể đầu tư xây dựng nên một thành phố nhỏ vùng xa. Vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn số tiền trên đã được bùa phép từ sở hữu nhà nước qua sở hữu tư nhân. Do trình độ của các nhà quản lý chưa được xứng tầm chuyên nghiệp trong việc bùa phép hồ sơ nên mới bị phát hiện nhanh chóng.

More...

Giãn thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - năm 2010 - 2011

By Trần Mạnh Hùng

TT - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 21 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một năm. Thuế được giãn là thuế tạm tính hằng quý hiện nay. Tổng mức thuế được giãn gồm cả thuế phải nộp năm 2011 và thuế năm 2010 chuyển sang theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

More...

Từ 1-5-2011 lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng

By Trần Mạnh Hùng

TT - Ngày 4-4 Chính phủ đã ban hành nghị định số 22 quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1-5 là 830.000 đồng/tháng tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương 730.000 đồng hiện đang áp dụng.

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung trên được áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan nhà nước...

Đồng thời theo nghị định 23 được Chính phủ ban hành cùng ngày từ 1-5 lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 13 7% áp dụng cho sáu nhóm đối tượng.

Theo CHINHPHU.VN

More...

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CƠ QUAN TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM - NĂM 2011

By Trần Mạnh Hùng

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 107/2010/NĐ-CP  

Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2010

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CƠ QUAN TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

More...

Giãn thuế một năm cho doanh nghiệp nhỏ - năm 2011

By Trần Mạnh Hùng

Chính phủ hôm qua (30/03/2011) đã đồng ý gia hạn nộp thuế thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ trong vòng một năm theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Theo đó số thuế được gia hạn nộp là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hằng quý và số thuế quyết toán cả năm 2011 bao gồm cả số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 chuyển sang.

alt

More...

Hoá đơn ghi sai thuế suất

By Trần Mạnh Hùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 1047/TCT- CS ngày 30 tháng 3 năm 2011 V/v Hoá đơn ghi sai thuế suất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá.

Trả lời công văn số 274/CT-TTHT ngày 11/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về việc xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với hoá đơn ghi sai thuế suất Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

XIN LỖI BẠN

By Trần Mạnh Hùng

Cuối cùng rồi cũng đến hết tháng 03 hết những ngày thức khuya đến 2-3 giờ. Việc gì cũng đến lúc phải xong.

22h15 chuông điện thoại reo mình bấm máy nghe thằng bạn chỉ nói vài câu : “Hùng! Mày như con C”. Mình biết bạn buồn vì mình không tới. Mình biết bạn không say vì bạn rất hiếm khi say. Mình biết bạn đang có chuyện buồn. Quan trọng là chỗ đó không phải là nơi để nói những việc mà bạn đang gặp phải.

Cuộc sống luôn có những bất ngờ nhưng những bất ngờ mà bạn gặp phải đều là những điều mà không ai mong muốn gặp. Cuộc sống đôi khi cần phải có những lúc như vậy nó làm cho con người ngày càng hiểu hơn về cuộc sống.

Trưa nay! bạn không uống ly nào để đầu giờ bạn phải làm việc với những người đang gây rắc rối và những áp lực trong cuộc sống cho bạn.

Sinh mệnh tử” có ai đó muốn tặng bạn 1 lá như thế ư thật hài hước. Trưa ngồi trong bàn thằng nào cũng cười và bàn về cái lá đó do ai sáng chế ra. Nhưng cuối cùng chẳng thằng nào biết cái lá đó do ai có quyền ban tặng.

Thực sự chiều mình không muốn đến chỗ bạn hẹn do trưa nay uống bậy bạ các thứ cộng thêm mấy ngày thức khuya nên trong người có cảm giác mệt lả mặc dù bạn nói: "hứa không có ai ngồi bên cạnh mày" mình nói mình sẽ tới nhưng mình lại không tới.

Mình thực sự xin lỗi bạn.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.159.33' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','3j6a2v5mgbgun6d31f4ujc0e50','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 04:06:04','/news/page-4.html')