Các bước cơ bản khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

By Trần Mạnh Hùng

KHI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ THUẾ QUA MẠNG INTERNET

1. Chuẩn bị:

1.1. NNT hoàn thành việc đăng ký sử dụng và được VDC cấp thiết bị chứng thư số (USB token)

1.2. NNT hoàn thành thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và được cơ quan Thuế chấp thuận bằng văn bản.

1.3. Máy tính với hệ điều hành Windows XP Win7 trình duyệt Internet Explorer 6 trở lên Kết nối Internet.

1.4. Tham khảo các Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu hướng dẫn cài đặt trên trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn

More...

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

By Trần Mạnh Hùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 1501/TCT-CS ngày 04/5/2011 V/v: Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời Công văn số 74/CT-TTr ngày 7/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về chính sách thuế đối với việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm l Mục I Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc hoàn thuế lợi tức do tái đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài quy định:

“Thông tư này áp dụng đối với các Nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thành lập theo qui định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam chuyển các khoản thu nhập đó ra nước ngoài hoặc sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam.”

More...

Thông báo phát hành ứng dụng HTKK 2.5.5 cho Doanh nghiệp

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc phát hành  phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.5

                                                                               Hà Nội ngày 05/05/2011

            Để hỗ trợ việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời sửa một số lỗi phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 với các nội dung sau:

-         Hỗ trợ NNT đánh dấu trên tờ khai TNDN “Gia hạn nộp thuế theo QĐ 21/2011/QĐ-TTg”

-         Sửa hướng dẫn hạch toán MLNSNN của tờ khai 06/KK-TNCN từ tiểu mục 1012 thành tiểu mục 1007.

-         Sửa tên file kết xuất không đúng định dạng của tờ khai 06/KK-TNCN đối với mã số thuế 13 số.

-         Mở rộng độ rộng trường dữ liệu của các bộ mẫu biểu Báo cáo Tài chính từ 14 ký tự lên 15 ký tự.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5. Các tổ chức cá nhân nộp thuế khi kê khai bằng phần mềm HTKK gặp phải những vấn đề trên thì mới  phải cài nâng cấp lên phiên bản 2.5.5.

Các tổ chức cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.5) tại đây.

Lưu ý: Ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

       

Tổng cục Thuế

More...

Hạch toán lãi tiền vay

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/TCT-DNK
V/v: Hạch toán lãi tiền vay

Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu 
Lô 17 khu công nghiệp Đà Nẵng - An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng
 - Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục thuế Tp. Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 07-09/SC-ĐN ngày 4/10/2005 của Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu (sau đây gọi là Nhà máy Song Châu) tại Đà Nẵng hỏi về việc hạch toán chi phí lãi tiền vay trong trường hợp Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh vay tiền mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Xuất hóa đơn GTGT đối với thu lãi cho vay

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH LONG AN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 153 /CT-TTHT                           Tân An ngày 09  tháng 2  năm 2011

 V/v Xuất hóa đơn

                                                            Kính gửi:   Công ty Cổ phần Đồng Tâm

                                                   Mã số thuế:   1100548578

Địa chỉ:  Số 07 Khu Phố 6 Thị Trấn Bến Lức huyện    Bến Lức tỉnh Long An                                                                                

 Trả lời văn bản số 05/2011/CV-KT/CPĐT ngày 15/01/2011 về việc hướng dẫn về hóa đơn GTGT Cục thuế có ý kiến như sau:

 Căn cứ quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ tại mục IV phần B đã nêu:

More...

Xác định chi phí được trừ khi chuyển nhượng quyền thuê đất

By Trần Mạnh Hùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 1399/TCT-PC ngày 25/04/2011 về việc miễn giảm thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon.

Số 8 Đại lộ Thống nhất KCN Sóng Thần II huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 20012011 ngày 20/01/2011 của Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon (Công ty) về việc xác định chi phí được trừ khi chuyển nhượng quyền thuê đất tại Khu Công nghiệp Sóng Thần II huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế có ý kiến các khỏan chi phí Công ty nêu trong công văn số 20012011 như sau:

More...

Xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2114/TCT-PCCS    Hà Nội ngày 15  tháng 6   năm 2006

V/v: xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự     

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4284 /CT-TTr1-Đ4 ngày 8/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý hành vi ghi hoá đơn không theo số thứ tự   Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất

By Trần Mạnh Hùng

   BỘ TÀI CHÍNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ______          ___________________________

Số: 544/TCT-CS                       Hà Nội ngày  21  tháng 1  năm 2008

V/v vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất. 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5838/CT-KTr2 ngày 06/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1665TCT/PCCS

Hà Nội ngày 01 tháng 06 năm 2005 


V/v: Xử phạt vi phạm hành chính đối với
hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn.


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định


Trả lời công văn số 338/CT-AC ngày 04/03/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì việc ghi lùi ngày trên hóa đơn bị xử phạt theo hành vi khai man chứng từ kế toán.

Đối với hành vi ghi nhảy cóc hóa đơn thì bị xử phạt cảnh cáo theo điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

More...

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng hóa đơn: Ghi lùi ngày xuất hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3373/TCT-PCCS

Hà Nội ngày 11 tháng 09 năm 2006 

V/v: xử phạt vi phạm trong lĩnh

vực quản lý sử dụng hóa đơn

KÍNH GỬI: CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trả lời công văn số 1075/CT-AC ngày 12/7/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm xuất hóa đơn ghi lùi ngày tại thời điểm doanh nghiệp xuất hóa đơn cho người mua hàng thì 60 số hóa đơn vẫn còn trong kho của cơ quan thuế Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Hành vi ghi sai ngày tháng trên hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.159.33' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','2emgvj9ku391o054pb07jc7ki5','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 04:49:22','/news/page-3.html')