Công văn số 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011 V/v thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4271/BTC-TCT
V/v thời hạn thông báo phát hành hóa đơn

                 

                    Hà Nội ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế nêu vướng mắc về thời hạn thông báo phát hành hóa đơn. Về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

More...

Câu hỏi: Khi lập hóa đơn đối với một số trường hợp bán hàng hoá cung ứng dịch vụ chúng tôi gặp vướng mắc về tiêu thức ghi ngày tháng năm trên hoá đơn. Đề nghị hướng dẫn cụ thể về thời gian ghi trên hoá đơn nói chung và đối với hoạt động cung cấp điện sin

By Trần Mạnh Hùng

hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hoá đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh họat nước sinh hoạt dịch vụ viễn thông dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá 10 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hoá dịch vụ cung cấp căn cứ thoả thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông truyền hìnhvới người mua.

More...

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

By Trần Mạnh Hùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 1501/TCT-CS ngày 04/5/2011 V/v: Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời Công văn số 74/CT-TTr ngày 7/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu hỏi về chính sách thuế đối với việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm l Mục I Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và việc hoàn thuế lợi tức do tái đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài quy định:

“Thông tư này áp dụng đối với các Nhà đầu tư nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thành lập theo qui định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thu nhập từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam chuyển các khoản thu nhập đó ra nước ngoài hoặc sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam.”

More...

Hạch toán lãi tiền vay

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 357/TCT-DNK
V/v: Hạch toán lãi tiền vay

Hà Nội ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu 
Lô 17 khu công nghiệp Đà Nẵng - An Hải Bắc - Sơn Trà - Đà Nẵng
 - Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh
 - Cục thuế Tp. Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 07-09/SC-ĐN ngày 4/10/2005 của Nhà máy công nghiệp thời trang xuất khẩu Song Châu (sau đây gọi là Nhà máy Song Châu) tại Đà Nẵng hỏi về việc hạch toán chi phí lãi tiền vay trong trường hợp Công ty mẹ tại TP. Hồ Chí Minh vay tiền mua sắm máy móc thiết bị cho Nhà máy Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Xuất hóa đơn GTGT đối với thu lãi cho vay

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TỈNH LONG AN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 153 /CT-TTHT                           Tân An ngày 09  tháng 2  năm 2011

 V/v Xuất hóa đơn

                                                            Kính gửi:   Công ty Cổ phần Đồng Tâm

                                                   Mã số thuế:   1100548578

Địa chỉ:  Số 07 Khu Phố 6 Thị Trấn Bến Lức huyện    Bến Lức tỉnh Long An                                                                                

 Trả lời văn bản số 05/2011/CV-KT/CPĐT ngày 15/01/2011 về việc hướng dẫn về hóa đơn GTGT Cục thuế có ý kiến như sau:

 Căn cứ quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ tại mục IV phần B đã nêu:

More...

Xác định chi phí được trừ khi chuyển nhượng quyền thuê đất

By Trần Mạnh Hùng

Công văn của Tổng cục Thuế số 1399/TCT-PC ngày 25/04/2011 về việc miễn giảm thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon.

Số 8 Đại lộ Thống nhất KCN Sóng Thần II huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 20012011 ngày 20/01/2011 của Công ty TNHH Quốc tế Wimbledon (Công ty) về việc xác định chi phí được trừ khi chuyển nhượng quyền thuê đất tại Khu Công nghiệp Sóng Thần II huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế có ý kiến các khỏan chi phí Công ty nêu trong công văn số 20012011 như sau:

More...

Xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2114/TCT-PCCS    Hà Nội ngày 15  tháng 6   năm 2006

V/v: xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự     

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4284 /CT-TTr1-Đ4 ngày 8/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý hành vi ghi hoá đơn không theo số thứ tự   Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất

By Trần Mạnh Hùng

   BỘ TÀI CHÍNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        ______          ___________________________

Số: 544/TCT-CS                       Hà Nội ngày  21  tháng 1  năm 2008

V/v vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất. 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5838/CT-KTr2 ngày 06/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc vướng mắc về xử lý hoá đơn bị mất Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

More...

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1665TCT/PCCS

Hà Nội ngày 01 tháng 06 năm 2005 


V/v: Xử phạt vi phạm hành chính đối với
hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn.


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định


Trả lời công văn số 338/CT-AC ngày 04/03/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày ghi nhảy cóc hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì việc ghi lùi ngày trên hóa đơn bị xử phạt theo hành vi khai man chứng từ kế toán.

Đối với hành vi ghi nhảy cóc hóa đơn thì bị xử phạt cảnh cáo theo điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP nêu trên.

More...

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý sử dụng hóa đơn: Ghi lùi ngày xuất hóa đơn

By Trần Mạnh Hùng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3373/TCT-PCCS

Hà Nội ngày 11 tháng 09 năm 2006 

V/v: xử phạt vi phạm trong lĩnh

vực quản lý sử dụng hóa đơn

KÍNH GỬI: CỤC THUẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trả lời công văn số 1075/CT-AC ngày 12/7/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc xử lý vi phạm xuất hóa đơn ghi lùi ngày tại thời điểm doanh nghiệp xuất hóa đơn cho người mua hàng thì 60 số hóa đơn vẫn còn trong kho của cơ quan thuế Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Hành vi ghi sai ngày tháng trên hóa đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

More...