Thông báo phát hành ứng dụng HTKK 2.5.5 cho Doanh nghiệp

By Trần Mạnh Hùng

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc phát hành  phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 2.5.5

                                                                               Hà Nội ngày 05/05/2011

            Để hỗ trợ việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời sửa một số lỗi phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.4 Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 với các nội dung sau:

-         Hỗ trợ NNT đánh dấu trên tờ khai TNDN “Gia hạn nộp thuế theo QĐ 21/2011/QĐ-TTg”

-         Sửa hướng dẫn hạch toán MLNSNN của tờ khai 06/KK-TNCN từ tiểu mục 1012 thành tiểu mục 1007.

-         Sửa tên file kết xuất không đúng định dạng của tờ khai 06/KK-TNCN đối với mã số thuế 13 số.

-         Mở rộng độ rộng trường dữ liệu của các bộ mẫu biểu Báo cáo Tài chính từ 14 ký tự lên 15 ký tự.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5. Các tổ chức cá nhân nộp thuế khi kê khai bằng phần mềm HTKK gặp phải những vấn đề trên thì mới  phải cài nâng cấp lên phiên bản 2.5.5.

Các tổ chức cá nhân nộp thuế có thể xem Hướng dẫn cài đặt hướng dẫn sử dụng và tải phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.5) tại đây.

Lưu ý: Ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp đang thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng.

       

Tổng cục Thuế

More...

Phần mềm khắc phuc lỗi tờ khai 02/KK-TNCN in không có mã vạch

By Trần Mạnh Hùng

   Hiện phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 2.5.3 bị lỗi tờ khai thuế TNCN 02/KK-TNCN in
không có mã vạch.  Để khắc phục vấn đề này các bạn có thể
download tại đây

More...