Cách gửi bài (comments) góp ý lên Blogs

By Trần Mạnh Hùng

Chào các bạn


Có nhiều bạn hỏi mình về cách gửi góp ý lên Blogs các bạn có thể làm theo cách sau:

Trước khi gửi bài các bạn chỉ cần Copy lại phần nội dùng muốn gửi ( nội dung các bạn vừa viết ) sau đó nhấn phím F5 để "Chuỗi kiểm tra" hiện ra mã số mới.

Dán ( Past ) lại nội dung muốn gửi điền đầy đủ thông tin vào các mục yêu cầu cuối cùng chỉ cần bấm nút "Gửi"

Lý do cần bấm F5 là do trang web trong thời gian khoảng 30 giây sẽ tự động có một "Chuỗi kiểm tra" mới mà muốn thấy được "Chuỗi kiểm tra " mới này thì cần phải bấm F5.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.102.170' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','2ebs1oa9a11j2kn1s0geted4b5','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-18 20:45:28','/ac38304/cch-post-bi-v-comments-ln-blogs.html')