Tăng lương tối thiểu năm 2017

By Trần Mạnh Hùng

Tăng lương tối thiểu năm 2017

More...

Khi nào người nước ngoài được giảm trừ gia cảnh - điều chỉnh thuế GTGT đầu ra hoặc đầu vào khi ghi không đúng mức thuế suất

By Trần Mạnh Hùng

Khi nào người nước ngoài được giảm trừ gia cảnh?
 

Tuần này rất nhiều bạn đọc hỏi chi tiết việc thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) như: việc thất lạc hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có được giảm trừ gia cảnh không; người nước ngoài muốn giảm trừ gia cảnh cho người thân thì thế nào? Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra sao…? Bà Trần Thị Lệ Nga Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TPHCM) trả lời các
câu hỏi của bạn đọc.

Người nước ngoài có được giảm trừ gia cảnh?
° Công ty chúng tôi có người nước ngoài làm việc lâu dài (cá nhân cư trú) có được tính giảm trừ gia cảnh không? Hồ sơ người phụ thuộc (con cha mẹ) bằng tiếng nước ngoài thì có phải dịch ra tiếng Việt hay không?

(VIỆT ANH quận 1 TPHCM)

More...

Công bố mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016

By Trần Mạnh Hùng

Mức lương và phụ cấp đóng BHXH năm 2016

More...

Định khoản - Công ty cho nhân viên vay cho người khác vay cho công ty khác vay tiền

By Trần Mạnh Hùng

Mấy hôm có nhiều bạn hỏi về việc định khoản khi Công ty cho nhân viên vay mình gửi một số định khoản cơ bản về việc công ty cho vay.


Định khoản áp dụng khi Công ty cho nhân viên vay cho người khác vay cho công ty khác vay tiền:

Trường hợp cho vay lấy lãi

Nợ 128 228

               Có 111 112


Định kỳ lấy lãi

Nợ 111 112

             Có 515


Khi nhận lại vốn gốc

Nợ 111 112

              Có 128 228

More...

Hướng dẫn đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với các khỏan mục có gốc ngọai tệ

By Trần Mạnh Hùng


           

STT


           

           

Nội dung   chi phí thu nhập


           

           

Thông tư   130/2008/209


           

           

Thông tư   177/2009/TT-BTC


           

           

Thông tư   201/2009/TT-BTC


           

           

1


           

           

Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh   giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính;  lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá   trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh)


           

           

Không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi xác định   thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B14 trong tờ khai tự quyết toán   thuế TNDN)


           

           

Được phép tính 1 phần cho các khỏan nợ phải trả phải   thu (không phân biệt ngắn hạn hay dài hạn) nếu   thỏa mãn điều kiện sau: Chỉ
được phân bổ   phần chi phí vào năm đó với điều kiện không làm doanh
nghiệp phát sinh lỗ phần   còn lại sẽ phân bổ cho năm sau nhưng phần
phân bổ trực tiếp cho năm phát sinh   phải ít nhất bằng số chênh lệch
của khoản nợ đến hạn phải trả trong năm đó   (dù cho có làm KQKD của
doanh nghiệp có bị lỗ cũng vẫn được tiến hành phân bổ   vào chi phí)


           

           

-
Không đưa vào chi phí đối với   chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các
lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ   phải trả ngắn hạn (dưới 1
năm)


           

-
Lỗ CLTG các khỏan phải trả dài hạn do đánh giá lại   được đưa vào chi
phí trong kỳ nhưng phải đảm bảo doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu   lỗ thì
phân bổ cho các năm sau nhưng không quá 5 năm và phải đảm bảo điều kiện
  là số phân bổ tối thiểu phải bằng số dư nợ dài hạn đến hạn phải trả
trong   năm.


           

- Lỗ CLTG các khỏan phải thu dài hạn được phép đưa   tòan bộ vào chi phí trong năm không có điều kiện phân bổ.


           

           

2


           

           

Lãi
chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các   khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ cuối năm tài chính lãi chênh lệch tỷ giá   phát sinh trong
quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sản   xuất
kinh doanh


           

           

Không tính được vào thu nhập chịu thuế khi xác định   thu nhập chịu thuế TNDN (Chỉ tiêu B21 trong tờ khai tự quyết toán   thuế TNDN) đối với các khỏan đánh giá lại chênh lệch tỷ giá


           

           

Phải đưa vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khỏan   CLTG do đánh giá lại các khỏan nợ phải trả bằng ngoại tệ không phân biệt ngắn   hạn hay dài hạn


           

           

-
Không đưa vào thu nhập đối với chênh lệch tỷ giá   do đánh giá lại các
lọai tài sản ngắn hạn (tiền mặt) họăc nợ phải trả ngắn hạn   (dưới 1
năm)


           

- Lãi CLTG các khỏan phải thu dài hạn phải đưa tòan   bộ vào thu nhập trong năm.


           

- Lãi CLTG các khỏan phải trả dài hạn phải đưa tòan   bộ vào thu nhập trong năm.


           


Trần Văn Hùng

More...

Tính trợ cấp thôi việc sao cho thỏa đáng?

By Trần Mạnh Hùng

TTO - * Tôi bắt đầu làm việc ở một công ty TNHH từ
1-6-2004 đến nay. Tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động với công ty (báo
trước 45 ngày) và nhận được quyết định là hết ngày 30-9 sẽ thôi việc. 


Tôi thắc mắc về khoản tiền trợ cấp thôi việc. Theo
như luật lao động tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc được
tính là lương của 6 tháng lương gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao
động nhưng có ý kiến cho rằng lương này chỉ áp dụng cho công ty nhà
nước.


Trường hợp của tôi khi nhận quyết định thôi việc
lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc lại được tính lương trung bình
từ 1-6-2004 đến 31-12-2008. Từ tháng 1-2009 tôi cũng đóng đầy đủ bảo
hiểm thất nghiệp cho đến nay theo luật mới. Như vậy trường hợp của tôi
lương căn cứ tính trợ cấp thôi việc như vậy là đúng hay sai?

More...

Cách hạch toán Thuế xuất khẩu Thuế nhập khẩu Thuế GTGT Thuế môn bài Thuế TNDN Thuế tài nguyên Thuế nhà đất Thuế khác bị truy thu

By Trần Mạnh Hùng

Theo quy định hiện hành về các loại thuế xuất khẩu nhập khẩu thuế GTGT thuế môn bài Thuế TNDN  Thuế tài nguyên Thuế nhà đất Thuế khác khi bị truy thu sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cách định khoản:

Thuế xuất khẩu - nhập khẩu truy thu thêm ghi:
Nợ 811     Có 3333
Khi nộp tiền
Nợ 3333   Có 1111/112

More...

Cách viết hóa đơn khi có hàng khuyến mại và cách định khoản kế toán

By Trần Mạnh Hùng

1. Trường hợp đơn vị bán hàng có xuất hàng bán đồng thời có cả hàng khuyến mại ta ghi hai dòng trên hóa đơn nhưu sau:

- Đối với hàng bán: Ghi đầy đủ số lượng đơn giá và thành tiền.

- Đối với hàng khuyến mại quảng cáo: Ghi tên và số lượng hàng hoá diễn giải rõ hàng khuyến mãi quảng cáo không thu tiền.

More...

Trợ cấp thôi việc bảo hiểm thất nghiệp

By Trần Mạnh Hùng

Hỏi: Xin quý Cơ quan giải đáp dùm tôi thắc mắc này. Ví dụ: Ông A ký HĐLĐ 3 năm với 1 Công ty nước ngoài X từ ngày 01/01/2008 với mức lương là 4 triệu đồng.

1) Nếu Ngày 15/01/2009 Công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ông A Cty X trả 1 tháng lương thôi việc và trợ cấp 2 tháng lương đi tìm việc.

2) Nếu ngày 15/01/2010 Cty X đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ông A có phải Ông A được hưởng 1 tháng lương thôi việc + trợ cấp 2 tháng lương đi tìm việc và người Ông A được hưởng thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp từ Cơ Quan BHXH khi chưa kiếm được việc theo theo chế độ BHTN không? Hay chỉ được hưởng từ NSDLD 1 tháng lương thôi việc và hưởng thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp từ Cơ Quan BHXH khi chưa kiếm được việc theo theo chế độ BHTN (tức là không được hưởng 2 tháng trợ cấp thôi việc từ Cty X)

More...

Lương và trợ cấp thôi việc tính như thế nào?

By Trần Mạnh Hùng

"Tôi làm việc cho Công ty từ ngày 2/1/2005 đến 31/12/2009. Chuẩn bị kết thúc hợp đồng ngày 31/12/2009 tôi đã báo xin nghỉ việc trước đó 3 tháng bây giờ công ty nói tôi chỉ được trả tiền trợ cấp là 2 tháng và lương trả trợ cấp thôi việc là ở năm 2008.

Trong khi năm nay (2009) lương của tôi gấp đôi. Công ty bảo do công ty có dưới 10 lao động nên không phải đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp và từ khi có bảo hiểm thất nghiệp thì công ty không tính để trả trợ cấp thôi việc.

Xin hỏi như thể có đúng không và nếu có thì tôi được trợ cấp mấy tháng lương cho 5 năm làm việc của mình và lương trả trợ cấp thôi việc tính ở thời điểm nào? (Một bạn đọc ở Tuy Hoà Phú Yên )

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

More...