Password trong Sheet Excel - Cách mở mà không cần bất kỳ các phần mềm nào

Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới.

Cách làm trong Excel 2003 như sau:
1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass
2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass

Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm:  Ctrl + R để hiện các Sheet.

( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet )

4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm 
alt
5. Máy hỏi bạn có muốn CHƠI nó không ? Nếu muốn bấm YES
alt
6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Có thông báo sau khi phá Pass
alt

Sao mà ghét cái thằng nào nó  . . . không muốn chia sẻ thông tin cho người khác ghê.


Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "Sheet " & ActiveSheet.Name & " is unprotected!" vbInformation
Else
    If MsgBox("Sheet " & ActiveSheet.Name & " is protected do you want to unprotect it?" _
    vbYesNo + vbQuestion "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer j As Integer k As Integer
    Dim l As Integer m As Integer n As Integer
    Dim i1 As Integer i2 As Integer i3 As Integer
    Dim i4 As Integer i5 As Integer i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet " & ActiveSheet.Name & " is unprotected!" vbInformation
End If
End Sub

Phuongnd

Thax

Em cám ơn anh nhiều lắm cách này dễ sử dụng nữa.

phamchihieu

chào Anh hùng cho e hỏi một tập tin cua em bị người ta đặt pass ở chế độ là chỉ xem được tập tin nhưng không sao chỉnh sửa gì được mong a chỉ giúp dum e

phamchihieu

e đã làm theo cách của các anh chị chỉ rui nhung không sao mở được sheet bị khoá mong các anh chị chỉ thêm cho em thank các anh chị nhui nhe

Trần Hùng

# huy
Mình thực sự không hiểu ý bạn muốn hỏi gì.

huy

anh HÙNG cho em hỏi sao em dung excel 2003 khi mình nhập 100 thì mới được nhận giá trị là 1 trong ô khi tính toán

tranhung

# Hà Anh
bạn phải tự xử thôi bạn à.

Hà Anh

pass excel

Anh Hùng ơi cứu giúp em với!
Em có 1 file excel không đặt pass nhưng khi mở ra chương trình hỏi pass em gõ cái pass của file em có đặt thì nó ra ngay nội dung của file có pass mà tên file thì vẫn không đổi anh có cách nào giúp em với nhé! Em cảm ơn nhiều!

vinh

phá password

bac nao can pha pass thi cu mail cho minh

Email: vuongvi2000@yahoo.com
Nick Yahoo: vuongvi2000
DT:0918.415.072
ok pha pass pro luon

Trần Hùng

# Trần thị Thanh

Công trình làm 6 tháng sao lại lấy chi phí cả năm vậy bạn bạn không nói rõ là bạn đang làm báo cáo tài chính hay làm gì nên mình không hiểu rõ lắm.

Làm báo cáo tài chính thì chỉ việc lấy doanh thu cả năm - chi phí cả năm bạn à.

Muốn đưa tiền xăng vào chi phí thì doanh nghiệp phải có xe ô tô đứng tên công ty hoặc hợp đồng thuê xe + hóa đơn thuê xe.

Trần thị Thanh

Xin hỏi về chi phí quản lý doanh nghiệp

A Hùng àh. E là Trần Thị Thanh mà hôm trước em hỏi anh đấy ạ. Công ty e làm công trình được 6 tháng là nghiệm thu và viết hoá đơn xuất cho khách hàng. Do lbên công ty kia không nghiệm thu tiếp nên công ty em ngừng hoạt động. A cho em hỏi giờ e làm báo cáo tài chính thì e lấy doanh thu của 6 tháng nghiệm thu đó6. – chi phí công trình của 6 tháng - chi phí quản lý doanh nghiệp của 6 tháng. Vậy chi phí quản lý doanh nghiệp của 6 tháng còn lại thì có được trừ không ạh.. chi phí quản lý đó là lương của bộ phận quản lý xăng xe…Nếu không được trừ thì làm sao hả anh vì Chi phí quản lý làm sao mà cho dở dang được ạh. A giúp em với nhé. E cảm ơn anh nhiều

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.102.170' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','heoon854a5al7al8are5u6air0','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-18 20:46:29','/a79297/password-trong-sheet-excel-cach-mo-ma-khong-can-bat-ky-cac-phan-mem-nao.html')