Có được tính đóng BHYT liên tục 5 năm?

Bà Nguyễn Thị Trinh (huyện Nhà Bè, TP HCM) hỏi: “Tôi tham gia BHYT tự nguyện được 4 năm liên tục. Vừa qua, thẻ BHYT hết hạn nhưng tôi không biết nên hơn 4 tháng sau mới tham gia tiếp. Vậy sau này tôi có được cộng dồn BHYT để hưởng chế độ đối với đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục không?”.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khi tính thời gian tham BHYT liên tục 5 năm, người tham gia sẽ không phải đồng chi trả khi số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Để được hưởng quyền lợi trên, người tham gia phải có 5 năm liên tục tham gia BHYT, tức là thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng thẻ lần trước (trong trường hợp gián đoạn thì thời gian gián đoạn không quá 3 tháng). Như vậy, trường hợp của bà Trinh đã gián đoạn tham gia BHYT hơn 4 tháng nên không được hưởng chế độ dành cho đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục.

nguồn: http://nld.com.vn