Bị cắt phụ cấp khi nghỉ sinh con?

Bị cắt phụ cấp khi nghỉ sinh con?

Chị Trần Thị Bích Đào (Công ty Phước Tiến; quận Bình Thạnh, TP HCM) phản ánh: “Trong hợp đồng lao động đã ký với công ty, ngoài mức lương cơ bản, tôi còn được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, chuyên cần, tiền xăng, công tác phí…Thế nhưng, khi tôi nghỉ thai sản, công ty đã cắt tất cả khoản phụ cấp nói trên. Công ty làm vậy đúng hay sai?”.

Ông Lê Minh Trữ, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Luật BHXH có quy định trong thời gian người lao động (NLĐ) nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (bao gồm cả thai sản) thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho NLĐ. Mặt khác, theo quy định tại điều 90 của Bộ Luật Lao động, tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc theo chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, việc công ty không trả các khoản phụ cấp trong thời gian chị nghỉ thai sản là đúng quy định.