Được đóng BHXH nhưng chưa được hưởng lương hưu

Ông Nguyễn Minh Hiền (quận 8, TP HCM) hỏi: “Tôi 54 tuổi, đã tham gia BHXH được 16 năm. Nay tôi muốn đóng BHXH tự nguyện 1 lần để hưởng lương hưu sớm có được không?”.

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, để được hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện phải bảo đảm 2 điều kiện: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Những người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định nêu trên nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Căn cứ quy định trên thì ông Hiền có thể đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu nhưng phải đủ 60 tuổi thì mới được hưởng lương hưu.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.162.159.33' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','nok0ac1p7kn2anol3ub9gdv103','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-19 05:03:05','/a304765/duoc-dong-bhxh-nhung-chua-duoc-huong-luong-huu.html')