Cách dùng SO THAT/IN ORDER THAT - IN ORDER TO/SO AS TO/TO: để mà

SO THAT/IN ORDER THAT

IN ORDER TO/SO AS TO/TO
để mà
)

Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V ...

Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won t / wouldn t trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can t/couldn t.
I study hard so that I can pass the exam.

I study hard so that I won t fail the exam.
I hide the toy so that my mother can t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:
Nếu có NOT thì để NOT trước TO tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
I study hard. I don t want to fail the exam.
-> -> I study hard in order not to pass the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng
-> I study hard not to pass the exam. sai


Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want like hope... thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào
-Nếu sau các chữ want like hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
I give you the book .I want you to read it.
-> I give you the book so that you can read it.
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
- Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
- Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope...giữ lại từ động từ sau nó.
I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.

ytaletwcls

fvnwkepvlucxstccpgqwclcugjadlpi

is viagra generic yet order viagra air travel can i buy viagra online in australia [url=http://lizlarssen.com]buy sale viagra[/url] cheapest generic viagra http://lizlarssen.com

ftaletybef

bzeawcpddbommjizkmhhcgsamnjlwqi

price of cialis 20 mg order cialis without prescription low dose cialis for bph [url=http://rabbitinahat.com]canadian pharmacy online cialis[/url] order 5mg cialis online http://rabbitinahat.com

staletqdva

afknjtupjdtpbyfolfiqaojkthxubbu

viagra like drugs viagra samples free when will generic viagra be available in us best viagra for men natural viagra over the counter http://istanbulexpressonline.com

gtaletmrwe

qcagovqqktirjrnkdxmfumovqbwxgwy

the best over the counter viagra buy viagra online discount what is the generic name for viagra cheap generic viagra 100mg generic viagra prices http://kqcopy.com

qtaletcsop

usewuzbnmpfyywdnousjxlljueepaff

cialis back and leg pain generic name of cialis cialis doesnt work cialis one a day review viagra levitra cialis http://rebeccaharrell.com

dtaletxzez

pydnbzfrdqpzdgaxnwrtrwgchcqwxda

recipe for natural viagra which is the best viagra tablet discount generic viagra online how much does 1 viagra pill cost do they sell viagra over the counter http://mphasset.com

ptaletallr

koqqhvrsaxdoztztbvvuljuwhjbbdjt

cialis last longer mail order viagra cialis cialis cialis cialis coupons online order cialis from canada http://missreplicawatches.com

jtaletfvke

zvbhiibyvaewtgsevzevmuzdikzaaho

viagra in use viagra pills sale cheap viagra overnight cheap viagra from canada cheap viagra paypal http://investinokc.com

ptaletbthu

vtydnjgebbieyrowlstheeearpkqpbf

safe online pharmacy viagra can i buy viagra without a prescription buying viagra online uk prescription viagra uk how long before viagra works http://mphasset.com

ltaletvcjg

wybyuxeqfdcajmwfinvininuhbhpwga

brand name viagra canada buy female viagra do you have to have a prescription for viagra viagra pills buy generic viagra online http://livecopys.com