Cách dùng SO THAT/IN ORDER THAT - IN ORDER TO/SO AS TO/TO: để mà

SO THAT/IN ORDER THAT

IN ORDER TO/SO AS TO/TO
để mà
)

Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V ...

Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won t / wouldn t trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can t/couldn t.
I study hard so that I can pass the exam.

I study hard so that I won t fail the exam.
I hide the toy so that my mother can t see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:
Nếu có NOT thì để NOT trước TO tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
I study hard. I don t want to fail the exam.
-> -> I study hard in order not to pass the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng
-> I study hard not to pass the exam. sai


Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want like hope... thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào
-Nếu sau các chữ want like hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
I give you the book .I want you to read it.
-> I give you the book so that you can read it.
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
- Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
- Bỏ chủ từ câu sau bỏ các chữ want like hope...giữ lại từ động từ sau nó.
I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.

rahu dev

dev

Using this inconvenience free online robux generator, you will certainly get more likewise able as well as amusing to move into the new level throughout the game. 

thao

vậy cho hỏi trong câu này làm thế nào ạ.
John saved $10 a week so that he could go on holiday abroad
=) Jonh saved $10 a week so as to ..... to go holiday abroad.

tranhung

Chào bạn nguyen thi le

Nếu công ty ít người thì làm theo quý và cuối năm phải làm bảng quyết toán.

Công ty nhiều người thì tháng nào cũng làm và cuối năm phải làm quyết toán.

Chào bạn

nguyen thi le

chao anh Hung
Cong ty khong co nguoi phai dong thue thu nhap ca nhan vi luong deu duoi 4 trieu anh cho hoi la co phai nop bao cao thue thu nhap ca nhan hang thang hay khong hay la chi bao cao vao cuoi nam?
cam on. chao anh.
Nguyen thi Le

tran hung

Chào bạn HH

Mình đang tự học anh văn để thi bạn có thể hướng dẫn giúp mình 2 câu trên đúng hay sai để mình biết.

Cảm ơn bạn.

HH

I study hard in order not to pass the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to pass the exam.đúng

Về ngữ nghĩa hai câu này đúng chăng?